Poď von v CSS Demy

Vrámci projektu ,Poď von sme navštívili centrum CSS Demy v Trenčíne ďakujeme za prijatie .S klientami sme sa zoznámili a zvolili tému šport ,čo radi robia vo voľnom čase,záľuby ....Veľmi boli nápomocné pani vychovávateľky a pán riaditeľ .Ďakujeme pekne. Spoločne sme si ZAHRALI BOČU,ktorú sme priniesli ako darček s pravidlami o hre na drevených tabuľach . Bolo nepriaznivé počasie tak sme aktivitu zrealizovali vo vnútorných priestoroch. Na záver sme vylosovali družstvá a spravili súťaž v športových aktivitách . Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu

Späť do obchodu