Participácia v praxi 3- čo vieme to Vám ukážeme

Dnes milé stretnutie v parlamente .Ďakujeme poslancom NR SR Jaroslav Baška ( Župan Trenčiansky samosprávny kraj ) a Romanka Romana Tabak za pozvanie a sprostredkovanie informácií o parlamente .Za ďaļšie milé stretnutie a rozhovory .V rámci projektu participácia v praxi 3 ,poďme ďalej sme im odprezentovali informácie o našej doterajšej práci na miestnej a regionálnej úrovni a sme veľmi vďační, že sme mohli vidieť ich prácu priamo v Národnej Rade. Aktivity sa zúčastnila komunita Silnejší slabším o.z. kam patria aj naši kamaráti z DSS Adamovské Kochanovce a CDR Trenčín. NAŠE iz OZ Silnejší Slabším sa zameriava aj na neformálne vzdelávanie ,kde sa stretávajú rôzne cieľové skupiny a aj medzigeneračné učenie. NA NAŠICH AKTIVITÁCH sa pani Tabak a pán Baška zúčastnili už viackrát a poznajú naše združenie .ĎAKUUJEME❤️ www.silnejsislabsim.sk

Späť do obchodu