Participácia v praxi 3 - čo vieme, to Vám ukážeme - priebežné hodnotiace stretnutie

Participácia v praxi3 ,čo vieme to vam ukažeme..Hodnotiace stretnutie za účasti verejných predstaviteľov ďakujeme im za účasť na hodnotiacom stretnutí v rámci ich voļného času Martin Petrík Naďa Lorencová Zuzana Ďurmeková Marian Antal Simona Antalova Zdeno Machara .
ĎAKUJEME zamestancom NIVAM za informácie o programe Erasmus plus a o podpore mladých ľudí na aktivitách.Ďakujeme za prácu mládežo z centier pre deti a rodinu ,,klientom z domovov sociálnych služieb , dobrovoľnkom i OZ Silnejší Slabším a Silnejší slabším o.z. plus zápichy do torty, dekorácie, gravírovanie .žiakom s pani učiteľkami z TN ZŠ HODŽOVA ZŠDubnica Pod Hájom ZŠ Trenčianske Teplice .Počas hodnotiaceho stretnutia sme informovali o projekte ,ale i o predchádzajúcich aktivitách ,ktoré súvisia s aktuálnym projektom.V projekte informujeme mladých ľudí ;ale i dospelých o praktických aktivitách s verejnými predstaviteľmi v rámci dobrovoľníctva.. Ďakujeme všetkým zúčastneným za stretnutie .Tešíme sa na ďaļšie naplánovane akrivity...
 
Späť do obchodu