Participácia v praxi 3 - čo vieme, to Vám ukážeme - napísali o nás

HODNOTIACE STRETNUTIE - „PROJEKT PARTICIPÁCIA V PRAXI 3 – ČO VIEME TO VÁM UKÁŽEME“
V piatok 23.06.2023 sme s členmi OZ Silnejší slabším strávili chvíle nabité ❤ energiou, porozumením a najmä elánom v spoločnosti ľudí, ktorí nevnímajú „medzi“, ale spájajú deti, žiakov, dospelých, seniorov, ľudia, ktorí búrajú predsudky, učia sa jeden od druhého, inklúziu priamo žijú.
Krajské pracovisko NIVaM v Trenčíne, v zastúpení pani Mgr. Orlíkovej Ľubice a PhDr. Bougdar Jany sa zúčastnilo ✅ hodnotiaceho stretnutia „Projekt Participácia v praxi 3 – Čo vieme to Vám ukážeme“, kde boli prezentované aktivity so žiakmi viacerých základných škôl trenčianskeho regiónu.
Na podujatí boli prítomní aj hostia: pán poslanec Ing. arch. Marian Antala, zástupkyňa mesta Trenčianske Teplice, poslankyňa mesta Trenčín, JUDr., Mgr. Naďa Lorencová.
Za milé stretnutie ďakujeme!
 
Späť do obchodu