Participácia v praxi 2 Máj

Participácia v praxi ❤

Katka Devanova v DSS ,kde porozpravala o krásach prírody ,Katka ďakujeme .

Ďaľšia pracovná aktivita. Prekvapenie niečo sa chystá!

Späť do obchodu