O perníkovej chalúpke

Občianske združenie Silnejší slabším nacvičilo divadielko ,,O perníkovej chalúpke”, kde vystúpili deti z obce a z Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Svoju premiéru mali pri príležitosti MDD pre deti zo ZŠ a MŠ Chocholná–Velčice. Celé divadielko je skupinová práca. Kulisy sú vyrobené za pomoci detí z odpadových materiálov. V tomto divadelnom predstavení vystupovali Natália Ondrisová, Reka Šurinová, Adam Svetlík, Karin Šprtlová, Lucia Margetinová, Sofia Chorvátová, Emma Gažová, Patrik Margetin, Peter Kotrha, Martinka Ondrisová, Kristína Spačková, Barbora Horňáková, Vladko Juríček, Pavlínka Juríčková, Viviana a Vanessa Kováčová a na flaute ich sprevádzala Kristínka HorňákováToto krásne divadelné predstavenie, ktorého sme sa mohli zúčastniť viedla Emília Šprtlová a Janka Komadelová. Ako dobrovoľníci sa zapojili pri pomoci na tvorbe tohto úžasného divadelného predstavenia Dalibor Hrivnak a Veronika Miklášová. Deti si svoje divadielko nazvali Chichi–chacha. Dúfajme, že sa divadielko všetkým páčilo a takisto dúfame, že môžeme čoskoro očakávať ďalšie predstavenie.

Účastníci a organizátori tohto divadelného predstavenia ďakujú Obecnému úradu, ktorý im poskytol priestory a zvukovú aparatúru, ktorú plne využili pri nácviku a aj samotnom predstavení. Ďalej by sa chceli poďakovať ZŠ a MŠ Chocholná–Velčice za darčeky a za príjemnú atmosféru, vďaka ktorej z nás opadol stres pri prvom verejnom vystúpení.

Tešíme sa ďalšiu spoluprácu pri ďalšej tvorbe takýchto predstavení a vítaná je pomoc každého dobrovoľníka.

Späť do obchodu