Nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva - týždňový pobyt Slovenská republika

Týždňový pobyt realizovaný slovenskou skupinou umožnil 40 mladým ľuďom sa stretnúť, spoznať navzájom a získať nové skúsenosti a vedomosti počas 7 dní. Aktivity počas tohto pobytu boli zamerané na rôzne témy spojené s kariérnym poradenstvom a nasmerovaním mladých ľudí na pracovný trh, rozvíjaním si kľúčových kompetencii. Cieľom bolo to, aby sa mladý ľudí dozvedeli a získali väčšiu predstavu o tom, aké kariérne možnosti a príležitosti existujú pre ich budúcnosť. Medzi metódy práce s účastníkmi patrilo podporovanie, motivovanie k neformálnemu vzdelávaniu a k spolupráci slovenskej a českej skupiny. Cez workshopy a aktivity neformálneho vzdelávania sme sa zamerali na kariérové poradenstvo, kde účastníci získali poznatky k pracovným typológiám.

Kariérove poradenstvo .Stretnutie mladých ľudí zo Slovenskej republiky a Českej republiky v rámci projektu Nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva.
Na pobyte sme preberali doterajšie získané informácie v rámci neformálneho vzdelávania v danej téme a stretnutí v S R a ČR.. Rozoberali sme voľný čas ,záľuby a ich posun v rámci svojej priority do pracovného procesu. Pracovali sme aj na téme legislatívy a získavania teoretických vedomostí v rámci krajín.Zaujímavou témou bolo počúvať skúsenosti účastníkov o doterajšich skúsenostiach a možnostiach aké majú v školách,v detských domovoch, inštitúciách Skúšali sme rôzne praktické aktivity na pracovný pohovor ,oblečenie pracovné pozície. ,ale aj ako sa pripraviť na pracovný pohovor ako hľadať informácie o práci brigádách .Vyhľadali sme inštitúcie ktoré pomáhajú v priprave na budúce zamestnenie. Spravili sme si aj test na tému ku ktorej oblasti v rámci práce patríme a aký sme typ v rámci zaradenia do pracovného kolektívu -vedúca pozícia,zamestnanec...
Na projekte o kariérnom poradenstve bola skupina zložená z mládeže z centier pre deti a rodiny detských domovov,pestúnskych ale i bežný bežných rodín. Mladí ľudia majú rôzne školy - špeciálne odborné ,základne školy stredné ,alebo študujú v týchto školách..Napriek rozdielom vo vzdelávaní sa veľmi dobre pracovalo v skupinách ale I individuálne Ďakujeme partnerom For Family .cz S pozdravom www.silnejsislabsim.sk
 
Projekt podporený Erazmus +
Späť do obchodu