Nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva

Pomocou kariérového poradenstva projekt malé partnerstvá Slovenská republika a Česká republika OZ Silnejší Slabším a for Family .Aktivita v špeciálnej základnej škole Veselí nad Moravou ,kde sme so žiakmi preberali témy voľný čas záujmy a nasmerovanie do pracovného pomeru. zZstili sme že majú veľmi veľký záujem o remesla ako cukrárka kuchárka a stolár a praca s technikou..Na základe ich záujmov sa zadelili do skupin so záujmom o manuálnu umelecku i aj o prácu s technikou . V rámci týchto aktivít tvorili výstupy formou vytvorenie loga firmy .Ďaľšia skupina prezentácie v rámci rolovej hry svojho remesla .Veľa sme sa rozprávali a dopĺňali aj aktivitami hravé formy ,aby sme dokázali predať informácie všetkým účastníkom. Veľa účastníkov napriek zdravotným problémom sa chce uplatniť a zaradiť do pracovného procesu. Vzorom sú im rodina ,škola ,ale i významné osobnosti. Vyhľadávali sme aj informácie ako nájsť inzerát na pracovný pohovor a ako byť upravený a zásady správania.

Späť do obchodu