Nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva

Nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva. Ďalší deň aktivít kde sme mali aktivity zamerané na zručnosti a vytvárali sme v rámci workshopov aj tvorivé aktivity na kreativitu výrobu pekných propagačných vystupov kde si mladí ľudia uvedomili svoje zručnosti aj v tejto sfére.Na základe určených pozícii si vysvetľovali role v zamestnaniach a očakávania od zamestnávateľa a zamestnanca.Nasledovali testy kde si ujasňovali do ktorej sféry spadajú či sú viac technický zdatný ,alebo ich zaujíma sociálny aspekt... Ďakujeme Spojenej základnej škole Ľudovíta Stárka za príjemné prostredie ,výborných účastníkov a dobrú atmosféru

Späť do obchodu