Nasmerovanie pomocou kariérového poradenstva

Projekt nasmerovanie do komunity pomocou kariérového poradenstva Projekt z programu Erasmus + spolupráca v programe malé partnerstvá OZ Silnejší Slabším a ČR For Family .
.Pracovali sme na ďalšej aktivite v spoluprácii so špeciálnou základnou školou Ľudovíta Stárka. Vybraná skupina mladých ľudí si pomocou technik kariérového poradenstva uvedomuje svoje priority a svoje schopnosti ;ktorým smerom sa chcú uberať po skončení špeciálnej základnej školy. Využitá bola Riasekova typologia .Aktivity sa realizujú pod vedením lektorky Zuzany Ševčíkovej V programe aktivít máme aj rolové hry kde si vyskúšali rôzne povolania profesie a energizery na uvoľnenie atmosféry.Vrámci prípravy na svoje budúce povolania si robili hravé pexeso a dotazníky
Späť do obchodu