Náboženstvo je priateľské

 

Od 1. 2. 2012 do 31. 10. 2012 naša skupina, kde je zaradená zdravá a znevýhodnená mládež z Chocholnej-Velčíc, Adamovských Kochanoviec, mládež z Domova sociálnych služieb a Detského domova v Adamovských Kochanovciach realizuje projekt s názvom Náboženstvo je priateľské. Náš projekt je zameraný na spoznávanie kostolov, pamiatok, drevených krížov.

V rámci tohto projektu sme pomáhali pri upratovaní kostola v Adamovských Kochanovciach, upravili a vymenili sme kvety pri kríži na Kykuli. Evanjelický pán farár nám pripravil pekné oboznámenie s históriou kostola. Spoznávame knihy, hudbu, zvyky z histórie náboženstva. Máme za sebou dvojdňové stretnutie na Kykuli, kde sme spoznávali a vyhľadávali pamiatky, zamerané na náboženstvo. Vedúcou skupiny je Veronika Miklášová a tútor Emília Šprtlová.

 

Späť do obchodu