Interkutúra v praxi

Projekt Interkultúra v praxi sa skončil účastníci odcestovali do svojich krajín .Vpredchádzajúcich článkoch sme dávali fotky z rôznych aktivít .V tomto príspevku sú fotografie účastníkov, kde si pozrite náladu celej výmeny počas 12 dní pobytu v Trenčíne . Počas celej výmeny sme si vyskúšali vela praktických aktivít,ale I teoretických vedomostí. Vyhľadávali sme informácie na tému kultúra farba pleti diskriminácia,komunikovali v skupinách,individuálne práce.prednášky ,živé knihy... ..Spracované výsledky na výstupných videách,ktoré zverejníme a následne v rámci šírenia výsledkov posunieme ďalším skupinám obyvateľstva. Na aktivitách sme využívali workshopy rolové hry diskusie kvízy prednášky anketu energizer.Dôležité boli pravidelné hodnotiace stretnutia účastníkov ale aj vedúcich projektu, riešenie krízových situácií riešenie individuálnych potrieb. PRE účastníkov bolo dôležité rešpektovať bezpečnosť a pravidlá. Našou snahou bolo dosiahnuť aby sa každý účastník cítil dobré .V prípade problémov sme hľadali riešenia.🇨🇿🇹🇩🇸🇰🇪🇺 Veľmi pekné bolo sledovať komunikáciu, správanie účastníkov ktorí pochádzajú z rôznych škôl od praktický špeciálnch až po vysoké školy .Žijú v detských domovoch,náhradných rodinách ,ale I bežných rodinách. Majú rôzne záujmy rôznu farbu pleti,rôznu národnost ,rôzne problémy zdravotné postihy . Ak si pozriete fotografie tak uvdíte energiu náladu toleranciu rešpekt a snahu sa niečo nové naučiť .
Tento článok ukončujeme vetou ....nie dôležité odkiaľ si ale aký si.
 
Počas mládežníckej výmeny interkultúrna v praxi Erazmus + je aj zvyšovanie rôznych kompetencií napríklad digitálne kompetencie .Účastníci počas aktivít fotili a zdokumentovali priebeh projektu. Pri aktivitách v meste a v okolí nafotili fotografie ktoré ich zaujali v rámci spoznávania histórie a súčasnosti mesta.. Vybrali sme pár fotiek nech sa páči pozrite si práce účastníkov.
Späť do obchodu