Ing. Jaroslav Baška a Romana Tabak na aktivitách občianskeho združenia

Dňa 14.06.2022 nás v rámci svojej cesty Tour de Baška 2022 navštívil pri realizácii aktivít v projekte pán predseda TSK Ing.Jaroslava Bašku s jeho týmom. V rámci návštevy obce Chocholná -Velčice milé stretnutie nášho združenia, detí z rodín i z centra pre rodinu a obyvateľov obce.Veļmi pekne ďakujeme aj za podporu TSK za tenisivý projekt ,ktorý momentálne realizujeme. Okrem toho nám tieto aktivity spríjemnila ďaľšia milá návšteva Romana Tabak ❤tenis tréning s deťmi a pizza, ktorú priniesla pani poslankyňa NR SR, rozhovory a dohodnuté ďaļšie stretnutie s členmi nášho združenia. Ďakujeme aj pánovi trénerovi Jozefovi Bulkovi za jeho čas pre naše združenie.

Späť do obchodu