CHKO Biele Karpaty - čo vieme to Vám ukážeme

Ďakujeme za možnosť realizovať aktivity projektu Zelená župa a sme radi , že brožùra bude slûžiť ako náučný materiál .Tašky a tričká potešia a je to tiež peknÿ vÿstup projektu,/kde sú zobrazené vedomosti a nové poznatky o prírode..Ďakujeme za prehliadku výstupov projektu deťom z CDR Zlatovce a a dobrovoľníkom OZ Silnejší Slabším Silnejší slabším o.z. plus zápichy do torty, dekorácie, gravírovanie Ďakujeme.

Späť do obchodu