Aktivity z CDR Zlatovce

Deti z Centra pre deti a rodinu Zlatovce tvorili z dobrovoľníkom občianskeho združenia silnejší slabším Ľubkom kostýmy a hráli rozprávkovú scénku. Ostatné deti športovali a pretláčali rukov. Veľmi pekne ďakujeme posilňovňa Lion za priestory a možnosť aktivít

Späť do obchodu