Mesto Sereď a chránená dielňa Silnejší slabším

MESTO SEREĎ Ďakujeme za dôveru a možnosť pre Vás vyrobiť výrobky na objednávku v chránenej dielni Silnejší slabším o.z. plus zápichy do torty, dekorácie, gravírovanie Andrea Medříková s Michal Mikláš odovzdali osobne výrobky priamo na mestskom úrade v Seredi
,kde strávili so zamestnancami pekný deň . ĎAKUJEME www.silnejsislabsim.sk. Michal❤️ Andrea ❤️
Späť do obchodu