Pokračovanie projektu Medzigeneračné učenie v praxi

Pokračujeme s realizáciou projektu Medzigeneračné učenie v praxi 

 

Medzigeneračné učenie v praxi oz Silnejší slabším o.z. a DSS Adamovske Kochanovce pripravili a zrealizovali aktivity ???? ❤️V rámci prípravy sme si naplánovali aktivity podľa záujmu účastníkov V praxi sme si zašportovali ,naučili sme sa nové techniky ručných prác ale i užili výlet v prírode a spravili malú brigádu v našom blízkom okolí .Na aktivitách výborná spolupráca ????DSS Adamovské Kochanovce Ďakujeme za dôveru