Participácia v praxi 3- čo vieme to Vám ukážeme

ĎAKUJEME za prijatie na mestskom úrade Trenčianske Teplice v rámci projektu OZ Silnejší Slabším Participácia v praxi 3 čo vieme to vám ukážeme ..Ďakujeme. pani primátorka Mgr Zuzana Ďurmeková Ing Miloš Mičega a všetkým zamestnancom mestského úradu za informácie pre mládež o štruktúre ,kompetenciach a možnostiach úradu . Stretnutie bolo veľmi príjemné a poučné s veľmi dobrou atmosférou. Aktivita vznikla na podnet stretnutia žiakov ZŠ v Trenčianskych Tepliciach ,kde sme informovali o našej predchádzajúcej práci Ďakujeme ZŠ ❤️.za spoluprácu .Tešíme sa na spoločnú praktickú aktivitu s mestom Trenčianske Teplice. PROJEKT začal na miestnej úrovni a jeho pokračovanie a informácie máme možnosť posúvať v rámci regionálnej úrovne . PROJEKT podporený Erasmus +
Projekt Participácia v praxi 3 .Nadstavba projektov Spoza brany k politikom a Participácia v praxi 1 a 2 . CIEĹOM projektu Participácia v praxi 3 je ukázať ďaľším mladým ľuďom čo dokázali zdravotné znev .ľudia ,deti z detských domovov a sociálne slabších rodín spraviť pre komunitu v rämci praktických aktivít počas predchádzajúcich projektov s verejnými predstaviteľmi. Tešíme sa na ďaľšie možnosti, podnety, spoluprácu
 
 
 
 
Späť do obchodu