Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším ❤️V rámci združenia dlhodobo pracujeme na medzigeneračnom učení. ĎAKUJEME ZA STRETÁVANIE SENIOROV S DEŤMI A ZA CENNÉ RADY A VZÁJOMNÉ UČENIE.

Október je mesiac úcty k starším ❤️
Teraz je správny čas aby sme sa zamysleli aké to bude, keď prejdú roky nám..
Je to vzácne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život.
Je vzácne, keď si bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú naši starší, vážime a učíme sa od nich...
Ďakujeme za krásne pozvanie radi sme starkým urobili radosť a doniesli im darčeky z našej dielne ????❤️
Čakalo nás aj prekvapenie babička nám zarecitovala krásnu báseň od Andreja Sládkoviča Detvan ????

Na obrázku môže byť 11 ľudí, stojaci ľudia a vonku

Na obrázku môže byť 4 ľudia, sediaci ľudia a interiér

 

Na obrázku môže byť šperky

Na obrázku môže byť 4 ľudia a kvet

Na obrázku môže byť 5 ľudí a interiér

Na obrázku môže byť 5 ľudí, sediaci ľudia a interiér

Na obrázku môže byť 6 ľudí, sediaci ľudia a interiér

Na obrázku môže byť 2 ľudia a interiér

Na obrázku môže byť 2 ľudia a interiér

Na obrázku môže byť 2 ľudia, stojaci ľudia a interiér

Na obrázku môže byť 5 ľudí a stojaci ľudia

Na obrázku môže byť 3 ľudia, stojaci ľudia a interiér

Na obrázku môže byť 4 ľudia a stojaci ľudia

Na obrázku môže byť 2 ľudia, stojaci ľudia a vonku

 

Späť do obchodu