inkluzívne vzdelávanie - vzdelávanie pre každého

INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE -VZDELÁVANIE PRE KAŽDÉHO .Naše oz spolupracovalo s Radou mládeže Trenčianskeho kraja v rámci aktivít projektu a príprave metodiky práce s mládežou .Naše dlhoročné skúsenosti sme spracovali do metodiky ,ktorá nám ,ale i druhým organizáciam bude pomáhať pri ďalších aktivitách ,.Ďakujeme www.silnejsislabsim.sk

Späť do obchodu