NAŠA ČINNOSŤ

Tu vám predstavíme naše aktivity, projekty a všetky činnosti na ktorých sa zúčastňujeme. 

2. ročník Veľké tenisové umenie obohatené tancom a cyklistikou

Projekt Veľké tenisové umenie obohatené tancom a cyklistikou.Ďakujeme za 4 mesiacov aktívneho tráven...

4. ročník Bavíme sa bez bariér

   Projekt bavíme sa bez bariér má  u nás už svoju tradíciu, veľmi sa z neho tešíme, ...

2. ročník Športujeme a tvoríme bez bariér

   Po úspešnom minulom ročníkun sme sa 2.9. 2022 po druhý krát stretli na futbalovom ihris...

Aktivity projektu Športom a kultúrou k inklúzii

Realizujeme aktivity projektu Športom a kultúrou k inklúzii ...

Pokračovanie projektu Medzigeneračné učenie v praxi

Pokračujeme s realizáciou projektu Medzigeneračné učenie v praxi    Medzigeneračné učeni...

Aktivity projektu 2. ročníka Športujeme a tvoríme bez bariér

Realizujeme aktivity k projektu 2.ročník Športujeme a tvoríme bez bariér podporené mestom Trenčín ...

Novovytvorené Miesto založené na dôvere

Miesto založené na dővere Kykula Obnova s novým nápadom Uvidíme ako dlho vydržīĎakujeme za dòveru .O...

Denné retro letné aktivity

Od 18.07.2022 do 22.07.2022 prebiehali pod záštitou občianskeho združenia Silnejší slabším a vedením...

2. ročník v zdravom tele, zdravý duch

V zdravom tele zdravý duch Projekt podporený mestom.Trenčín Ďakujeme stretnutie našej chránenej die...

Ing. Jaroslav Baška a Romana Tabak na aktivitách občianskeho združenia

Dňa 14.06.2022 nás v rámci svojej cesty Tour de Baška 2022 navštívil pri realizácii aktivít v projek...

Mládežnícka výmena Kariérnym poradenstvom vpred

Mládežnícka výmena Kariérnym poradenstvom vpred bol Projekt podporený Erasmus + realizovaný od 30.06...

2 ročník Objavujme a chráňme, spoznávajme a skrášľujme

Projekt podporený mestom Trenčín životné prostredie DNES osadené lavičky, pripevnené tabulky s odka...

Leto s Ozetkom

Letné aktivity ????Tešíme sa každý piatok na Tomáša z KORZA ,Tenisivé kurty ,Tanec,Hry ,Veľa zábavy ...

Bolo raz jedno miesto založené na dôvere

!????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DNES ďakujem OSOBE KTORÁ DOKONALÁ SVOJE DIELO ....Výstava podpore...

Medzigeneračné učenie v praxi

Keď sa deň podarí ♥️Ženy a maky ????Vietor vo vlasoch ???? Titanik????????Medzigeneračné učenie v pr...

V Iuvente v BA

Dnes pre naše občianske združenie pekný deň ♥️.Prijali sme pozvanie ,aby sme odprezentovali projekty...

Minulosť a súčastnost na Slovensku a Rumunsku 2022

Veľmi sa tešíme, že sa nám aj tento rok podarilo zorganizovať mládežnícku výmenu. Po minuloročnom ús...

Upratovanie pri Váhu

Dnes vonku pri Váhu hľadanie pokladov ..????????????????..spoločne s Teo Kunstek s pomocníkmi ????.....

Milá návšteva v Seniorville

Dnes milé stretnutie v Seniorvila Záblatie .Naše oz bolo popriať peknú blížiacu sa Veľkú noc .Prinie...

Medzigeneračné učenie v praxi, Morena

POZOR HLÁSENIE!!!!????Morena dobre horela????ale skoro neodplávala????????????????Veļká účasť deti z...

PVP 2 Január, Február

V januári sme v rámci projektu Participácia v praxi 2 poďme ďalej plnili úlohu zameranú na prírodu, ...

Medzigeneračné učenie v praxi Január, Február, Marec 2022

Január, február a marec nám priniesol veľa aktivít v rámci projektu Medzigeneračné učenie v praxi. P...

Čo sme zatiaľ stihli tento rok?

Rok 2022 sme odštartovali "pod mostom". Pripojili sme sa k Trenčianskemu dobrovoľníckemu centru a Ma...

Participácia v praxi 2 HODNOTIACE STRETNUTIE

Hodnotiace stretnutie projektu Participácia v praxi 2 poďme ďaļej. Všetkým ďakujeme za stretnutie ...

Športom k inklúzií, pokračujeme...

Športom k inklúzii Počas celého projektu sme mali rôzne športové aktivity pre mládež z centra pre d...

Športom k inkluzií

Športom k inklúzii Počas celého týždňa športové aktivity pre mládež z centra pre rodinu Lastovička ...

Hodnotiace stretnutie projektu Participácia v praxi 2

Hodnotiace stretnutie projektu Participácia v praxi 2 poďme ďaļej ..Ďakujeme za stretnutie a spolupr...

Medzigeneračné učenie v praxi

Naše občianske združenie Silnejší slabším získalo finančnú podporu na ďalšie aktivity, na ktoré sa u...

Participácia v praxi 2 December

V rámci projektu participácia v praxi 2, poďme ďalej, sme v spolupráci s poslanc...

PvP 2. poďme ďalej November

V novembri sme mali stretnutie s poslancom Martinom Trepáčom. V rámci projektu Participácia v praxi ...

Pozvánka na Participáciu v praxi 2

Pozývame Vás na aktivity v rámci projektu "participácia v praxi 2- poďme ďalej". Naše ďalšie stretnu...

Športom k inklúzií a Športujeme a tvoríme bez bariér

Pravidelné stretnutia detí z centier pre rodiny, znevýhodnených detí ale aj detí z bežných rodín org...

Participácia v praxi ll. September

Aj v septembri pokračujeme s Participáciou v praxi ll. Kus škaredej zeme sme za pomoc...

Chránená dieľňa

   Ako ste si už určite všimli, ako som už spomínala, varili sme niečo špeciálne, srdcové ...

Koniec prázdnin

Ahojte kamaráti, tento rok sme mali leto nabité akciami, potajomky varíme ďašie prekavenia, ideme n...

Hudba a tanec spája

Projekt Hudba a tanec spája  Rôzne vekové skupiny, deti z rodín, zo zariadení, ľudia z komunit...

Pracovné stretnutie s poslancom Tomášom Vaňom

14. augusta sme mali príjemné pracovno plánovacie stretnutie s pánom poslancom Tomášom Vaňom. Tešíme...

Športujeme a tvoríme bez bariér ďalej spolu s pracovným stretnutím

Spájame príjemné s užitočným. Máme pracovné stretnutie s Marcelkou z Čiech a popri tom aktívne šport...

PvP 2. Sťahujeme Zamarovského

V auguste sme pokračovali v participácií v praxi ll. Milá spolupráca a pomoc mládeže z oz Silne...

Športom k inklúzií

Športom k inklúzií je ďaší projekt tohto leta, ktorý nás veľmi príjemne prekvapil. V krásnom prostre...

V zdravom tele zdravý duch

V zdravom tele zdravý duch, na čerstvom vzduchu sa hýbe najlepšie. ...

Rodinné stretnutie

Sme radi že naše združenie pomohlo zrealizovať sen rodinného stretnutia. .Gabika ,Miška veríme že ce...

Športujeme a tvoríme bez bariér

V spolupráci s mestom Trenčín tvoríme aj ďalší krásny projekt pod názvom športujeme a tvoríme bez ba...

Veľké tenisové umenie obohatené tancom a cyklistikou

Celé leto od júla až do septembra sa tešíme na malých aj veľkých nadšencov pohybu. Každú stredu o 15...

Príprava na festival Hudba a tanec spája

Aj v Adamovských Kochanovciach sa pilne pripravujeme na festival Hudba a tanec spája aby sme mohli p...

Objavte susedov - mládežnícka výmena

 V dňoch 29.6. až 11.7. sme uskutočnili projekt Spoznajme susedov. Tento rok sme medzi nam...

Hviezdy deťom

Dňa 1.7. 2021 sme spoločne...

Putovná výstava o CHKO Biele Karpaty

Ďakujeme za možnosť realizovať projekt Putovná výstava o CHKO Biele Karpaty....

Záblatská kyselka, projekt podporený mestom Trenčín

Projekt podporený Mestom Trenčín z oblasti životné prostredie a oz Silnejši slabším . Deti z rodín...

Participácia v praxi 2 Máj špeciál

Participácia v praxu 2 ,poďme ďalej Ďakujeme Romanka Tabak Návšteva pána trénera tenisu Joja Bulk...

Participácia v praxi 2 Jún Kaplnka pokračovanie

Čo je participácia? Podiel? Účasť? Spolupráca? Ochota prísť? Oz Silnejší slabším ďakuje za doterajš...

Participácia v praxi 2 Máj

Participácia v praxi Katka Devanova v DSS ,kde porozpravala o krásach prírody ,Katka ďakujeme . ...

Participácia v praxi 2 Apríl

Projekt Participácia v praxi 2, poďme ďalej. Dnes pán poslanec MUDr. Šimon Ždarsky, náš kamar...

Participácia v praxi 2 Marec, čistenie cyklotrasy

V Trenčíne je pekná cyklotrasa, len škoda ,že ju lemuje veľké množstvo odpadu .Oz Silnejší slabším s...

Participácia v praxi 2 v marci

Prípravné stretnutia projektu Participácia v praxi 2 ,poďme ďalej Komunikácia a zadanie úlohy : Poz...

Participácia v praxi 2 v DSS v Adamovských Kochanovciach

Pokračovanie praktických aktivít projektu Participácia v praxi 2 ,poďme ďalej. Praktická aktivita v ...

Participácia v praxi 2 vo februári

Participácia v praxi 2 ,poďme ďalej, mesiac február spolupráca OZ Silnejší Slabším , Centr...

Participácia v praxi 2 v januári

V mesiaci január pokračovanie projektu Participácia v praxi 2, poďme ďalej . Kamaráti z centier pre ...

Participácia v praxi 2

Od novembra 2020 pracujeme na projektíku, Participácia v praxi 2. Za 2 mesiace veľa práce ,zážitkov....

Pomôž prírode, pomôžeš sebe

Letná aktivita zameraná na bližšie spoznanie prírody. Dobrovoľníctvo CHKO Biele Karpaty, Kykula. Ml...

Spoločne to zvládeneme - marec

Marec sme začali workshopom Spoznajme sa zabavme sa.  Témou bolo fašiangové a veľkonočné obdobi...

Spoločne to zvládneme - Február

Na workshope “Spoznajme sa, zabavme sa”  sme sa zamerali na radostné trávenie voľného času. Zdr...

Spoločne to zvládneme - Január

Pokračujeme v projekte v roku 2020. Učíme sa, spoznávame sa, búrame predsudky, zabávame sa. V januá...

Hviezdy deťom - AS Trenčín

Ďakujeme za podporu nášho združenia z akcie HVIEZDY ĎEŤOM   ...

Mesiac september

Počas mesiaca september v rámci projektu, Spoločne to zvládneme bolo veľa aktivít, zážitkov obáv, al...

Ukončenie projektu veľké tenisové umenie

Projekt bol podporený z rozpočtu TSK. Na projekte spolupracovali OZ Silnejší slabším, Obec Chocholná...

Zelená oáza informácií

Počas leta veľa práce v rámci projektu Zelená oáza informácií. Projekt bol podporený z projektu Zele...

Benefičný koncert "Na krídlách anjelov"

Dnes sme v spolupráci DSS Adamovské Kochanovce zažili super akciu. Naše občianske združenie prispel...

Mládežnícka výmena SR a ČR Interkultúra v akcií

Mládežnícka výmena SR a ČR Interkultúra v akcii školitelka Silvia super decká ……. Nie je dôležité od...

S remeslom do sveta

  Aký je rozdiel v remeslách kedysi a dnes? Viete, kto bol ladiar? pltník? drotár? A aké...

Kedysi a dnes

  Kedysi a dnes. Tak sa volá projekt občianskeho združenia Silnejší slabším v spolupráci...

Bavime sa bez bariér s OZ Silnejsší slabším

V sobotu 13. januára sme sa bavili spolu s deťmi, klientmi domova sociálnych služieb, Studienkou a p...

Poďakovanie o.z. Silnejší slabším za dopravu

V nedeľu  24.9.2017 sa v Novom Meste nad Váhom konal 6.ročník benefičného koncertu “Dúha v srdc...

Slovenská a Česká výmena: POSUŇ SVOJ TALENT

Od 1.7. do 11.7.2017a sa konal na Kykuli projekt “Posuň svoj talent”, podporený z projektu Erasmus +...

Veľké tenisové umenie - Projekt

Aj vďaka Vám sme mohli uskutočniť takýto úžasný projekt s názvom Veľké tenisové umenie, kde sa stret...

Pomáhať nám chutí

Tento rok sme dostali úžasnú príležitosť stať sa súčasťou jedinečného projektu Pomáhať nám chutí.&nb...

Veľké tenisové umenie

Dňa 29.11.2016 sa uskutočnilo stretnutie v Chocholnej -Velčiciach,kde mali možnosť zdobiť ...

Zdobenie medovníkov s AS Trenčín

Dňa 29.11.2016 sa uskutočnilo stretnutie v Chocholnej -Velčiciach,kde mali možnosť zdobiť ...

O perníkovej chalúpke

Občianske združenie Silnejší slabším nacvičilo divadielko ,,O perníkovej chalúpke”, kde vystúpi...

Každý môže byť športovec

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť dôkaz, že športovať vie každý. Len treba mať chuť a odhodlani...

Náboženstvo je priateľské

  Od 1. 2. 2012 do 31. 10. 2012 naša skupina, kde je zaradená zdravá a zne...

81 položiek celkom